Mgr. Milan Popelka, advokátní kancelář

Mgr. Milan Popelka, advokátní kancelář

Nám. T.G.Masaryka 11
796 01 Prostějov
IČ: 66247713

Informace o kanceláři Mgr. Milan Popelka, advokátní kancelář

Advokát Mgr. Milan Popelka s advokátní kanceláří v Prostějově poskytuje tyto advokátní služby:

 

Obchodní právo

  • obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
  • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů právo obchodních společností a družstev (zakládání, změny, převody obchodních podílů)
  • právo směnečné
  • soutěžní právo
  • veřejné zakázky

 

Občanské právo

  • hmotné právo nemovitostí (převody nemovitostí, nájemní vztahy, právo bytové, věcná břemena, zajišťovací instituty, vydržení)
  • závazkové právní vztahy (smlouvy),
  • vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení spotřebitelské vztahy
  • právní služby v dědických věcech sousedské vztahy
  • ochrana osobnosti

 

Rodinné právo řízení o rozvodu řízení ve věcech péče o nezletilé vypořádání a změna rozsahu společného jmění manželů úprava vyživovací povinnosti řizení o určení rodičovství

 

Trestní právo zastupování v trestním řízení nejen jako ustanovený obhájce (ex offo) zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení sepis podání orgánům činným v trestním řízení řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

 

Správní právo zastupování v přestupkovém žízení zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním právo územní samosprávy sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím veřejné zakázky katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv

 

- profesionálně a individuálně přístupujeme ke každému kientovi

- jakýkoliv právní úkon činíme svědomitě s maximální pečlivostí

- kladem důraz na prevenci a maximální omezení možných rizik, čímž šetřím prostředky našich klientů

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Milan Popelka, advokát

Tel.: +420 582 334 069

e-mail: ak.popelka@seznam.cz

Kde nás najdete?